Zakres usług

Zakres usług

Świadczymy USŁUGI GEODEZYJNE w zakresie:

- sporządzania map do celów projektowych,
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- tyczenia obiektów budowlanych i pomiarów realizacyjnych,
- podziałów nieruchomości (działek ewidencyjnych),
- aktualizacji ewidencji gruntów i budynków,
- wznowienia znaków granicznych,
- niwelacji terenu,
- aktualizacji oraz tworzenia map,
- pomiarów zasiewów,
- pomiarów powierzchni elewacji,
- pomiarów powierzchni użytkowej mieszkań i budynków,
- badania pionowości budowli,

Kim jesteśmy

inż. Krzysztof Grabowski
inż. Krzysztof Grabowski
Geodeta uprawniony